Witaj na stronie Geocenrtum Wrocław
geodeta Wrocław dobre ceny
o nas
oferta promocje
kontakt


promocja: ampa do cetów projektowych, tyczenie Wrocław
Promocje

pakiet DOM - dla osób budujących domy jednorodzinne.

Zamów jednorazowo pakiet usług geodezyjnych wymaganych przepisami prawa przy projektowaniu, budowie i odbiorze budynku
i zapłać mniej

Pakiet obejmuje:

 1. Opracowanie mapy do celów projektowych dla obszaru inwestycji.

  W zależności od sposobu prowadzenia mapy zasadniczej dla danego obrębu przez właściwe miejscowo ośrodki dokumentacji geodezyjnej, mapa do celów projektowych sporządzana jest w postaci :
  - wektorowej – mapa przygotowywana komputerowo, klient otrzymuje wersję elektroniczną w plikach dwg/dgn/dxf oraz mapę papierową
  - wektorowo-rastrowej – mapa przygotowywana komputerowo, standardowo klient otrzymuje wyplot mapy na papierze, ale w niektórych przypadkach za dodatkową opłatą istnieje możliwość przygotowania również plików dxf/dwg/dgn
  - analogowej – mapa ręcznie kartowana, klient otrzymuje wyłącznie odbitki na papierze, dla małych formatów na życzenie również pliki tiff lub jpeg.

  Standardowo wykonywane są cztery odbitki/wyploty mapy papierowej.
  Cena w pakiecie obejmuje mapy o powierzchni aktualizacji do 0,5 hektara (w tym 30-metrowy pas dookoła planowanej inwestycji). W niektórych przypadkach (np. duże działki, daleko położone media) może być konieczne sporządzenie mapy na większym obszarze. Wówczas cena ustalana jest indywidualnie, po zapoznaniu się z zakresem aktualizacji.

 2. Wytyczenie budynku na gruncie – czyli wyznaczenie w terenie osi konstrukcyjnych obiektu na ławach drutowych wykonanych przez ekipę budowlaną lub inwestora oraz założenie jednego repera roboczego. Promocyjna cena w pakiecie dotyczy budynków zaprojektowanych w odległości większej o co najmniej 0,3 m od minimalnych wartości wymaganych przepisami (dla granic działki wcześniej ustalonych prawnie). W pozostałych przypadkach cena jest ustalana indywidualnie po zapoznaniu się z danymi ewidencyjnymi i projektem zagospodarowania terenu. Dopłaty może wymagać również tyczenie nietypowych budynków, przede wszystkim z osiami konstrukcyjnymi ustawionymi pod kątem innym niż prosty.

  UWAGA: w związku z niedawnymi zmianami przepisów, wytyczenie budynku wiąże się na ogół z koniecznością założenia kartoteki budynku, a często również wykonania innej dokumentacji do ewidencji gruntów i budynków. Cena tych prac ustalana jest indywidualnie.

 1. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w wyniku której:

  - aktualizowane są urzędowe bazy danych.
  - powstaje niezbędna do odbioru budowy mapa powykonawcza z naniesionymi elementami inwestycji (budynek, przyłącza),

  UWAGA: w związku z niedawnymi zmianami przepisów, do odbioru potrzebna jest dodatkowo opinia geodety o zgodności (lub niezgodności) wykonanej inwestycji z projektem.

Cena usług w pakiecie wynosi 1699 zł + VAT

UWAGA: W przeciwieństwie do niektórych "tanich" ofert internetowych, prace geodezyjne wymienione w pakiecie, o ile nie zaznaczono inaczej, nie wymagają żadnych dodatkowych opłat. Warto pamiętać, że w sporadycznych przypadkach opłaty dodatkowe mogą dorównać lub nawet przekroczyć wartość nominalną tych  ofert.

  Na  życzenie klienta pakiet można rozszerzyć o dodatkowe usługi:

 1. Wytyczenie obszaru prac ziemnych - czyli zaznaczenie palikami miejsca posadowienia budynku, tak aby operator koparki wiedział skąd usunąć wierzchnią, organiczną część gruntu (tzw. humus). Usługa wykonywana jest zwykle kilka dni przed wytyczeniem osi konstrukcyjnych budynku, a jej koszt to 100 zł.

 2. Przygotowanie i montaż ław drutowych. Osie budynku zaznacza się najczęściej na ławach drutowych. Ławy przygotowywane i montowane są zwykle przez ekipę budowlaną, jednak w razie potrzeby możemy je też wykonać. Cena usługi zależy od ilości tyczonych osi i zwykle zawiera się w przedziale 149-249 zł.

 3. Tyczenie przyłączy – cena uzgadniana indywidualnie

 4. Kontrola zgodności z projektem położenia lub wymiarów wykonanych elementów budynku - cena uzgadniana indywidualnie.